Päikesepaneelide ballastivabad kinnitid

Päikesepaneelide ballastivabad kinnitid

Päikesepaneelidel on palju paigaldamisviise.  
Levinumad on päikesepaneelide paigaldamine viilkatusele, lamekatusele, katusekattena, rõdupiiretena, hoone fassaadile või maapinnale. 

Eestis on optimaalseks päikesepaneelide paigalduskaldenurgaks maapinna suhtes 39°, mis tagab maksimaalse summaarse tootlikkuse aastas. Kui päikesepaneelid paigaldada +/-20 kraadi võrra erinevalt optimaalsest, siis aastase tootlikkuse erinevus ei ole märkimisväärne (üldjuhul alla 5%). 

Lamekatuse paigaldistel on Eestis linnaoludes kõige enam potentsiaali võrreldes teiste päikeseelektrilahendustega, kuna selliseid hooneid on rohkem kui viilkatusega hooneid, eriti ärihoonete osas. 

Pakume oma tootevalikus kahte ballastivaba päikesepaneelide kinnituslahendust katusele . 

Alkorsolar - on suurepärane lahendus PVC katusele, kuhu soovite paigaldada päikesepaneelid .  Alkorsolar profiil keevitatakse PVC automaatkeevitusega materjali jätku kõrvale, mille külge kinnituvad päikesepaneele toetavad profiilid. Läbi katusekatte ei ole tarvis teha ühtegi läbivat kinnitust, mis tõttu ei teki juurde potensiaalseid lekke kohti.

SolarFix- on teine paneelide ballastivaba kinnitamise viis lamekatustele. Tegemist on lahendusega, mis toimib erinevatel alustel ning erinevate katusekatetega. Selle lahenduse puhul tuleb osad kinnitid paigaldada läbi katusekatte, et saavutada piisav püsivus tuuletõstele. Läbi katusekatte paigaldatavad kandurid on lihtsasti tihendatavad ning vajadusel kontrollitavad.

Ballastivabade kinnitite kataloogid

Renolit Alkorsolar

Solarfix 

STERNFELT OÜ

Roheline 74 Pärnu, 80041

Tel: +372 525 9938

E-post: info@sternfelt.eu

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
lk_2.png